ምህዳራዊ አስተሳሰብ ለዘላቂ ሃገራዊ መፍትሔ

<< በፕሮፌስር ደስታ መብራቱ የቀረበው መጽሀፍ በአጽንኦት የሚነበብ ፣ የሚጠናና ፣ መተግበር ያለበት ነው ብዬ አስባለሁ። ለዘመናት ተብትቦ የያዘን ፣ ነጭ-ጥቁር ፣ ግራ-ቀኝ ፣ ጥባብ-ትምክህት ፣ ላብአደር-ከበርቴ ፤ ወዘተ ብዙ ግራጫዎች መኖራቸውን እንዳናይ አውሮን ፤ ያስከፈለንን ዋጋ መገመት ያስችግራል። የኔ ትውልድ የዚህ ሸፋፋ አመለካከት ሰለባ ነው። ማህዳራዊ አስተሳሰብን ተቀብሎ ፤ ችግሮችና ተግዳሮቶችን ብሁለንተናዊ መርህ መመርመር ፣ ከመዳህ ወደ መራመድ ያሻግራል። ለዚህ ፕሮፌስር ደስታ ባለውለታችን ነው። >>

ፕሮፌሰር ጌታቸው እንግዳ ፣ ቺንግዋ ዩኒቨርስቲ ፣ ቻይና

2 thoughts on “ምህዳራዊ አስተሳሰብ ለዘላቂ ሃገራዊ መፍትሔ”

  1. Thank you for this instructive and rich topic that will engage us all in a productive way for a long time to come. I was very impressed by the work. Like many, i have remained a silent member of the Ethiopian diaspore; concerned but finding no clue as to how to be engaged in the country's social and political affairs.Your work is a rare invitation to participate in ways that i had not foreseen but hoped. Your work shows years of hard work and tenacity. I am very grateful to you personally.Thank you. God Bless in all the work you do. I'm sure Ethiopia will be a grateful nation and better to have had you as a son!!

  2. Dear Meheret, many thanks for your feedback on my book and for your kind words of appreciation. Finding solution for our problems would require knowledge-based input and we should all do what we could in this regard. Please make sure that the book reaches as many readers as possible in your network.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *